Bidragshantering

×
Information
Här finns information om bidrag i Munkedals kommun
Vill ni söka bidrag
För att få tillgång till lösen, kontakta Henriette Alsterlin på 0524-180 66.
Bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2020) 
Löpande
Aktivitetsbidrag (2020) 
25/2 och 25/8
Driftsbidrag (2020) 
30/4